gallery/artur logo3

Transport medyczny

Zabezpieczenie imprez masowych

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

 

Na podstawie ,,Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.19.03.2007r. w sprawie kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy" realizujemy kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego osoby uczestniczące otrzymują tytuł ,,Ratownika” czyli najwyższe z możliwych uprawnień dla osób bez wykształcenia medycznego.

 

 

gallery/pierwsza pomoc

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

Szkolimy, działając na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego zgodnie z programem zatwierdzonym przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę instruktorską oraz nowoczesny sprzęt szkoleniowy. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, natomiast po odbytym, pozytywnie zaliczonym państwowym egzaminie nadany zostaje tytuł RATOWNIKA.

Istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w dowolnym miejscu w Polsce! Zapraszamy do współpracy.

 

Odbyty i zaliczony pozytywnie kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, zobligowany jest przepisami do potwierdzenia posiadanych uprawnień czyli RECERTYFIKACJI i ponownego egzaminacyjnego trudu potwierdzającego posiadany tytuł RATOWNIKA.

Oferujemy  również i te formę potwierdzenia zdobytych wcześniej uprawnień!

 

Do egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika, czyli recertyfikacji, przystąpić może każda osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu kursu i posiadanym tytule Ratownika przed upływem 3 lat od dnia nabycia uprawnień.   

 

Adresatami Kursu KPP są osoby i pracownicy:

 • WOPR,

 • TOPR,

 • GOPR,

 • Państwowa Straż Pożarna,

 • Ochotnicza Straż Pożarna,

 • Policja,

 • Straż Graniczna,

 • Wojsko Polskie,

 • Jednostki współpracujące z Państwowym Ratownictwem Medycznym ( Zakładowe Straże Pożarne, Służby Ratownicze, Służby i instytucje zajmujące się problematyką i edukacją zdrowotną i inne),

 • ZHP i inne organizacje,

 • Pracownicy i uczniowie firm i instytucji współpracujących z jednostkami KSRG.

 

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami poprzez formularz lub zadzwoń.

 

Wpisz nazwę i datę szkolenia  
Email  
Imię  
Nazwisko  
Adres  
Numer telefonu  
Dodatkowe informacje  
 
gallery/32681089_2150355205184020_2031056576483164160_o